Ekonomika 2.3.

06. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

2.3. Ekonomika

 

 


 

OBCHODNÍ BANKY

- Jsou ovlivňovány centrální bankou, která jim určuje podmínky...

- je samostatný podnikatelský subjekt, který hospodaří za účelem zisku

- subjekt který chce podnikat jako banka musí získat bankovní licenci (o žádosti o udělení licence rozhoduje centrální banka po dohodě s ministerstvem financí při čemž žadatel musí splnit zákonem stanovené předpoklady - zákon o bankách)

předpoklady:

- dostatečně velký základní kapitál (minimální výše je 500.000.000,-- Kč (půl miliardy))

- kvalitní obchodní záměry

- odborně schopné vedení

- organizační a technické předpoklady (síť poboček, technické vybavení včetně odborného personálu...)

- MOHOU MÍT POUZE FORMU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

základní funkce bank (ty které musí poskytovat):

1) VKLADOVÁ (vkladové služby)

- banka přijímá od klientů vklady (depozita) vklady jsou buď termínované nebo netermínované

- banka je v postavení dlužníka a platí svým klientům (věřitelům) úrok

= pasivní úvěrové operace

2) ÚVĚROVÁ

- dočasné poskytnutí peněz s tím, že se částka vrátí navýšená o úrok

- je v postavení věřitele a svým dlužníkům účtuje úrok

= aktivní úvěrové obchody

3) JE ZPROSTŘEDKOVATELEM PLATEB

- zprostředkovává platby klientů buď hotovostní, nebo bezhotovostní

ostatní funkce:

např. SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST, VYDÁVÁ PLATEBNÍ KARTY (platbní, debetní), POJIŠTĚNÍ....


Děkujeme Týnce Ševšíkové:-)

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.