13.3. - 21.3.

21. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

Z HLEDISKA ŽADATELE

1)   pro podnikatele – a) účelové – na zásoby, pohledávky, pokrytí sezónního výkyvu v nákladech, úvěr na investice, výpomoci – přechodný nedostatek

                              b) neúčelové – např. Forma úvěrové linky = banka může poskytnout úvěr buď jednorázově – určitý obnos – víc než slíbenou částku utratit nemůže, může vyčerpat najednou nebo postupně, vrací v dohodnutých termínech, nebo ve formě úvěrové linky – limit, ze kterého průběžně splácet a to co splatím si můžu znova půjčit

2)   pro soukromé osoby a) účelový – hypotéka, spotřebitelský úvěr(automobil)

b) bezúčelový – osobní úvěr(dočasné nedostatky – hotovostní i bezhotovostní)

 

-před poskytnutím úvěru banka pečlivě zvažuje, zda klientovi úvěr poskytne, v jaké míře a na jakou dobu

 

Podmínky pro získání úvěru

-      u FO banka provede zhodnocení příjmů a výdajů, musí podat žádost, doklad o příjmech, na základě těchto podkladů banka sestavuje smlouvu

-      u PO – výpis z obchodního, živnostenského rejstříku, doklad o hodnotě majetku poskytnutého k zajištění úvěru, závazky u jiných ústavů, účetní výkazy, podnikatelský záměr, atd.

 

Po celou dobu banka provádí kontrolu finančního hospodaření a dohlíží na dodržení podmínek smlouvy, zejména dodržování termínů placení

 

pokud klient neplní, může banka postihnout zastavením čerpání úvěru, nebo chce peníze ihned splatit, nebo realizovat svoje zástavní právo

 

Otevření účtu

-banky zřizují účty FO i PO na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení účtu

-klient musí předložit doklad o právní subjektivitě, FO – průkaz totožnosti – občanský průkaz, pas, podnikatel – výpis z obchodního rejstříku, nebo živnostenského rejstřík, společenskou smlouvu, zřizovací listinu

-banky důsledně rozlišují, zda jde o účty FO – z úroků na těchto účtech banka sráží daň a odvádí ji FÚ za majitele účtu

PO – daň si podnikatel sráží sám

 

-      zůstatek na účtě banka klientovi úročí podle smlouvy buď měsíčně, čtvrtletně, nebo ročně

-      úročení začíná v den připsání peněz na účet a končí předcházejícím dnem jejich výběru nebo převodu

-      dvě metody stanovených úroků a) postupný způsob – tam, kde nejsou časté změny na účtě – vkladní knížka. Úrok se počítá z každé položky ode dne splatnosti(změny), do konce roku

 

U(úrok) = U1(počáteční stav) + U2(vklady) – U3(výběry)

 

b) tam, kde dochází k častému pohybu na účtě

 

 

 

 

 

 

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.