od 7.3. od 13.3.

13. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

http://kiseenka.rajce.idnes.cz/od_7.3._do_13.3_pokracovani_na_blogu/

 

EKO
-       KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
-       Kontokorentní úvěr- základem je kontokorentní účet, jehož použití je obdobné jako u běžného účtu
-       Klient s bankou uzavírá úvěrovou smlouvu, v rámci které stanoví banka úvěrový rámec (limit, do kterého může klient čerpat peníze do mínusu)
-       Splácení úvěrů probíhá automaticky z příjmů, které přicházejí na účet
-       Výhody- čerpáním rychlé, pohotové, je možné použít na libovolné účely
-       Nevýhody- vyšší úroková míra
-       Směnečný úvěr- založen pomocí směnek má 2 podoby:
1)      Eskontní úvěr- podstatou je odkoupení směnky bankou před lhůtou splatnosti (tzv. eskont směnky), banka si sráží diskont (úrok z dlužné částky za dobu, která zbývá do splatnosti), ve lhůtě splatnosti předloží banka směnku k proplacení dlužníkovi, pokud jí dlužník neuhradí, předkládá jí poslednímu majiteli (den, kdo jí bance prodal)
2)      Akceptační úvěr- banka na žádost výstavce směnku akceptuje a stává se z ní dlužník, banka neposkytuje peníze, pouze svoje dobré jméno a díky tomu směnka akceptovaná bankou získává větší důvěru
-       Ručitelský úvěr- banka se zaručuje za svého klienta uhradit závazek vůči 3. Osobě pokud se klient dostane do finanční tísně. Tento úvěr poskytuje banka jen kvalitním klientům
-       Lombardní úvěr- je poskytován bankou na zástavu movité věci (já ručím za zaplacení úvěru nějakou movitou věcí- drahé kovy, šperky, cenné papíry, pohledávky, dopravní prostředky...)

-       STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY
-       Hypoteční úvěr-dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavou nemovitosti (domem, autem,...nebo jde ručit nemovitostí, kterou si pořizuji tím úvěrem- hypotéka na barák), většinou na delší dobu (10-20 let)
-       Spotřebitelský úvěr- půjčky fyzickým osobám, většinou mají střednědobý charakter, slouží k nákupu spotřebního zboží
-       3 základní tvorby-
-       a) pořizovací půjčka- banka uhrazuje půjčku na celou nákupní cenu zboží
-       b) doplňková půjčka-  část ceny hradí kupující, část ceny banka
-       c) osobní půjčka- banka vyplatí peníze osobně
-       Úvěr ze stavebního spoření- může ho dostat účastník stavebního spoření
-       - Řádný úvěr- účastník stavebního pojištění, který spoří alespoň dva roky a naspoří alespoň 40% z cílové částky
-       Překlenovací úvěr- pokud ještě nesplňuji podmínky (spoření alespoň 2 roky a naspoření alespoň 40%)

-       ÚVĚRY PODLE ZPŮSOBU ZAJIŠTĚNÍ
-       Nekryté úvěry (bianko úvěry)- banka nepožaduje žádné zajištění úvěru (ani ručitelem, ani majetkem), poskytován jen kvalitním klientům
-       Kryté úvěry- můžou být krytí zástavou nemovitostí (banka sepíše s klientem zástavní smlouvu, která musí být zařazena v katastrálním úřadu), banka požaduje pojištění nemovitosti a dohodu s pojišťovnou o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch pojišťovny

 

 

 

děkuji moc Kláře bakovské:-)

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.