Ekonomika 4.3.

06. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

Obchodní banky

-subjekt který chce podnikat jako banka musí získat povolení (licenci)
-žádosti udělení licence rozhoduje banka po dohodě s ministerstvem
-musí se řídit zákonem o bankách
-uchazeč mucí splnit předpoklady
a) základní kapitál min.500 000 000
b) kvalitní obchodní záměry
c) odborně schopné vedení
d) musí spplnit organizační a technické předpoklady (síť poboček, kvalifikované pracovníky)

Základní funkce banky

a) vkladové služby-banka přijímá od svých klientů vklady (depozitum). Banka se dostává do postavení dlužníka a platí svým klientům (věřitelům) úrok. Banka je pasivní.
a. netermínované-nejistý zdroj peněz, klient si může vklad kdykoliv vybrat
b. termínované na viděnou- má stanovenou pevnou dobu na kterou tam ty peníze ukládá. Má u nich větší jistotu.

b) úvěrové služby-banka je zde v postavení věřitele a účtuje svým dlužníkům úrokj (aktivní uvěrové obchody).
c) sprostředkovatele plateb-banka sprostředkovává platby klientům
a. hotovostní
b. bezhotovostní
d) ostatní funkce-směnárenská činnost, vydávají platební karty, obchodují s cennými papíry, pronajímají bezpečnostní schránky, poradenská a konzultační činnost, pojišťovací obchody, leasing,zakládají a spravují investiční fondy atd

Vkladové služby

-každá banka nabízí několik typů vkladových služeb při výběru vklaodvé služby musí kllient brát v úvahu:

a)časové období ve kterém nebude třeba s penězi manipulovat
b) úrokový výnos- závisí na výši úrokové sazby, na tom zda ta sazba je roční, pololetní, čtvrtletní. Dále závisí na tom jak často je připisován
c) služby které jsou daným produktem spojeny
d) sankce při předčasném výběru vkladu, popltaky při výběru vkladu

Druhy vkladových služeb

a) vklady na požádání- jsou kdykoliv vypověditelné, pro banku nepředstavují stabilní zdroj peněz, mají nižší úrokové sazby
b) termínované vklady- buď se sjednává pevný termín výplaty nebo výpovědní lhůta, jsou stabilním zdrojem banky
c) depozitní certifikáty, vkladový list-potvrzenky, které banka vydává vkladatelům při nákupu, zaokoruhlené na částky mohou být různé, jsou obdobou termínovaných vkladů
d) spořící vklady- slouží k pravidelnému ukládání a zhodnocování finančních prostředků klienta-jsou kdykoliv k dispozici
e) vkladní knížky-potvrzení o vkladu které banka vydá při prvním vkladu peněz, zaznamenávají se sem všechny vklady, úvěry, připsaný úrok a zůstatek vkladu
a.bez vypovědní lhůty
b.s výpovědní lhůtou
c.výherní
f)stavební spoření

 

 

Díky Týnce Doubkové:-)


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.