Existencionalismus - Levicově založení autoři

27. 02. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

 

 

Expresionalismus – emoce, prožitky a dojmy, které lidi potřebují zdělit – reakce spisovatelů na válků – potřebují se spisovatelé z té války vyzpovídat ( city, výrazové pocity, slova citově zabarvená, využívají prvky snů, fantazie, nemají jednotný děj, kombinace poezie a prozy dohromady) – složitá kombinovaná metaforická tvorba

 

Exsistencionalismus – krize člověka, ( smrt) – jak se lidé zachovají – situace

 

Klíma

filozof

vydával povídky, příběhy

vyjadřoval duševní stavy lidí (halucinace)

odmítal pracovat, bydlel na hotelu, žil z peněz rodičů, samotář, egoista

soustředil se na sebe, tvrdil, že nepotřebuje rodinu

chtěl dokázat, že vůle dokáže cokoli

svět neexistuje, neměl přátelé, podivín

obrazitvornost moderní proza u nás, těžká lit, málo čtivá, směsice různých stylů, div. Hry

UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA – román, expresionismický

 

 

Jan Weiss

někteří říkají že píše scifi

Dům o tisíci patrech – dilo – fantasijní příběh – říši vládne upír a má lidi podkontrolou.. má nastavené zrcadla v mrakodrapu a konroluje je.. unáší si do mrakodrapu mladé dívky a ty zabíjí

 • nelogičnost příběhu, dílo ne moc pochopitelné – příběh je hodně komplikovaný, nakonec zjistíme, že se to celé neodehrálo – že to byl sen vojáka který měl horečku

 

Richard Weiner

nejsložitější český spisovatel

během svého pobytu na frontě v Srpsku psychicky onemocněl – válka ho poznamenala – propuštěn ze služby – věnoval se novinařině – příběhy nesouvislé – témata – nicota, beznaděj, tápání, nejistota

pesimistická díla

 • jeho povídky, prózy jsou náročné na čtení – pohybuje se ve fázi bdělého snu – nevíme jelsit se mu to skutečně událo nebo je to jen sen – je plný různých šifer a souborů – zašifrované, komlikované, nepochopíme to jako celej – nechal se ovlivnit surrealistickou skupino...

  ..... složitý autor

 • deprese, smutek, zachycení pocity ( to je dobré v poezii NÉ v próze)

 

tzv. Pražská německá literatura

před válkou u nás bylo asi 1 mil němců..., - němci tu měli vlastní školy a způsob života – židovství pro- bylo jich hodně – na židy se lidé koukali zkrs prstry

vyjadřují pocity osamělosti, smutku,

 

Franz Kafka

– známé, pro hodně lidí zajimavý spisovatel – psal německy,

 • těžký a náročný spisovatel → patřil k Němcům a taky k židům – jeho otec prosperoval v praze - jeho otec obchodník extrover – kafka introver nezajímal ho obchod byl to spíš introver – neměli se moc v lásce → kafka citově strádal – byl to žid nemohl pracovat ve státní správě..., češi diskriminovali židy během 1. republiky – práce v bance ho nebavila – připadala mu nudná – napsal spoustu povídek a románů

 • PROCES – hl. Hrdina Josef K – nepopisuje o hl. Hrdinovi nic → nic o nich nevíme – on oslaví 30 narozeniny, má se dostavit k soudu, je na něj uvalena žaloba (neví proč a za co) → ze začátku to bere jako žert → chodí m obstírky, chodí k soudu několikrát týdně- upadne do schyzofrenie – a myslí si že to udělal – vyřknou rozsudek smrti – zapíchnou ho dva chlapy – nečtivé !

 • PROMĚNA – obchodní cestující si myslí, že je brouk – Řehoř (ten brouk) myslí se že je to otravný hmyz .. zemře – rodina ho vymete z bytu

 • ZÁMEK – K. Hl hrdina, pozvaliho na vyměření do zámku, nemůže se tam dostat, lidi k němu promlouvají, nakonec zašílí a nedostane se tam

 

- nemůžeme hledat souvislost, filozofické , lidé se dostávájí do absurdních situacích, o hl. Hrdinovi nic nevíme

 

Psychologická próza

 

 • člověk a jeho myšlení, zachycení vnitřních prožitků hlavních hrdinů → jak vnímá okolí

 • neuspokojené vášně, touhy → píší o lidech, kteřým něco schází nebo jsou duševně postiženi

 • ve 30. letech 20 století, nejlepší typ literatury- nejčtenější

 

Jaroslav Havlíček – vynikající český spisovatel, soustřeďuje se na malém městečku, chtěl

se stát malířem, rodiče mu to nedovolili, studoval gymnázium, byl

úředník, po válce se stal spisovatel, umřel mezi 30-40, na vesnici se

lidé znají- nemůž

 

PETROLEJOVÉ LAMPY – Štěpka, energická, škaredá, toužila po

lásce, té se nedočkala, lidé ji pomlouvali, vzala si svého staršího bratrance, po svatbě zjistí, že má syfilis, touha po dítěti upadá, byl psychicky mimo, nakonec umřel, okolí se ji vysmívá po manželovi smrzi byl s jeho bratrancem

 

NEVIDITELNÝ- dědičné šílenství, mladý Petr se přižení, je chemik

a ambiciosní, seznámí se na oslavě s dívkou její otec má

továrnu, dívku okouzlil, Soňa ho představí rodičům, kterým se zalíbil. Na gauči sedí obtloustlý starý muž, myslí si že je neviditelný, Petr se zeptá kdo to, a on se rozčílí a dostane záchvat; Petrovi všechno vychází , Soňa se stýce bojí, při svatební noci se na ně strýc koukal, sona strýce začíná nenáviděat a začíná šílet, nakonec strýce odvezou do blázince, porodí dítě, ona si myslí že dítě čeká se strýcem (né s petrem) – Petr nechal sonu v místnosti a schválně otevřel okno a ona z něho vypadne, jejich dítě má poruchu na mozku → petr zjistí že továrna je psaná na jeho dítě které má poruchu mozku.

 

HELIMADOE- je sestaven z 5 dcer název, otec je diriguje, vyrůstají na venkově, matka jim umřela, je lékař, žijí na statku , přichází mladý městský chlapec, který má dýchací problémy, utíkají dcery od otce

 

Jarmila Glazarová

– hodně se zaměřovala na vztahy v rodině – manželské problémy, na psychologii žen, dívek → dostávají se do psychologických problémů, proslavila se po roce 48 stala se nadšenou komunistickou → do té doby psala kvalitní literaturu

- vdala se za lékaře, byl starší než ona, bydlela v Beskydech, neměla štastné manželství

VLČÍ JÁMA – h...

.... Hrdinka 18 letá Jana – osiří, jede ke své tetě – ta se o ni má starat, teta žije na malém měste s manželem, který se jmenuje Robert – mají mezi sebou velký věkový rozdíl, teta je závistivá, zlá, a strýc je mladší a hodný všichni ho mají rádi – zjistil že mu manželství nevyhovuje – do toho se dostáva ta 18 letá divka, začíná tam žít a snimi komunikovat → ona se zamiluje do svého strýce Roberta. Teta to vytuší, pozná. Všichni 3 jsou v jedné domácnosti a je to blbé. Strýc ví, že si s 18letou nemůžu začít i když se milují. Teta jim dělá naschváli, týrá tu Janu. Robert se rozhodne že uteče do Prahy. Teta terorizuje Janu čím dál tím více. Jana se dozví, že Robert má velkou srdeční vadu → umírá a ta teta také má nějou chorobu – všichni umírájí – ona jako jediná žije a je z toto psychicky špatná, poté potká lékaře a ten jí nabídne zázemí a možnost začít znovu. ... Psychologický román

ADVENT- příběh se odehrává jedné adventové noci v beskydech. Mladá dívka Františka ovdověla, má malého syna. Vdá se za starého muže. ((Myslí si že se o ni postará), žijí na samotě → zjistí že udělala chybu – on ji podvádí, týrá ji, nevychovává jejího syna.., ze syna se stává grázl.., ona je sama nemá tam žadné přátele.

Rektospektivně – odehrává se to jedné noci kdy hledá svého syna – ona zoufalá se snaží najít toho syna – ona vzpomíná na celý ten příběh.. Dojde k nějaké boudě /seník/ její manžel sexuje s jinou → její manžel uhoří (hodí do seníku lucernu).

 

Egon Hostovský, Václav Řezáč → také psali psychologickou prózu

 

Katolická a ruralistická próza – Směr prózy

 

– proza s náboženskou tématikou, z pohledu současného čtenáře ne moc atraktivní; venkovská, náboženská,

 • ve své době velmi populární

 •  

katolismus

většina autorů byla věřící, většina z nich kněží, člověk který věří v boha zbytek jsou ti špatný, smrt je pro ně vykoupení

 • hodně tradice českého venkova, byly hodně konzervativní (chtěli se držet tradic), názory byly také konzervativní, někdy byly až tak tradiční že to hraničilo s rasismem...

 • hodně z nich bylo persekuováno s nástupem komunistů, byli uvěznění

 

ruralismus

venkovský , zabývali se morálkou venkovského života – (člověk je nezkažený ), → dost příběhů o člověku, který odejde z města na venkov-> chybí mu tradice,

- popisovali konflikty a problémy venkova – náboženské střety, konfilikty mezi generacemi,

- kladli velký důraz na rodinu, příroda, venkov a vztah k půdě

 

JAROSLAV DURYCH

spíše katolik, věnoval se hodně historii, zabýval se chudobou, vztahy bohatých chudých,

postavení věřících, chtěl vystudovat kněžský seminář->nedostudoval → stal se

vojákem , byl to pravicový aktivista (nesnášel čapka a Masaryka) měl kontroverzní

názory, hodně se míchal do veřejného života (komentáře, příspěvky v časopisích → inkliminovalo

to k fašismu)

 • psal o období pobělohorském (baroko) – viděl ho jinak než čeští spisovatelé, všichni ji viděli jako dobu temna, mluvilo se německy, víra se uznávala jen katolická A Durych to viděl jako dobu rozkvětu, vrcholu katolické víry, byla i pozitivní → vztah k bohu, vzkět architekturu,

 • na rozdíl od Jiráska, svá díla neidealizuje a nevybírá si masa lidí, vybírá si slavné osobnosti

 • nemoralizuje – píše o dobrých i špatných stránkácabýh (nedělá z hlavních hrdinů dokonalé lidi)

BLOUDĚNÍ- trilogie – probíhá v 30ti leté válce, po porážce české šlechty na bílé hoře, bylo zákázano protestanské náboženství, mohli přestoupit na katolickou, nebo mohli emigrovat, lidé hledali nový smysl života ty lidé...--> zakázali lidem víru – představuje tam historii

- španělská dívka katolička → vyslaná do čech aby tu tu víru ukáza lidem.. andělka se jmenuje aby to znázornilo tu lásko k bohu, setkává se s jiříkem – je to emigrant – rebel, bývalý protestant, je sporný nesouhlasí s ní vmnoha názorůch, i tak se milují,ten vztah trvá celé dílo (13 let) – splodí spolu dítě – symbol nové víry – konec bouřlivého života jiříka

- motiv lásky dvou odlišných lidí, motiv baroka – atmosféry té doby (strachu), zjistíme tam hodně o protireformace, durych stál na straně katolíků

REQUIEN – modlidba za mrtvé, 3 různé příběhy které se odehrávají v té době pobělohorské ( v době baroka ) o lidech které tam žili v té době

SEDMIKRÁSKA – zajímavý lyrický příběh – o lásce, tajemná mistická povídka, hl. Hrdina

se setká s dívkou, má s ní milostné vzplanutí a pak ji musí opustit a tak pořád dokolo 7

krát, ty dívky jsou nakonec jen jedna.. (vždycky je musí opustit z nějakého důvodu to

tam ani není řečeno) dívka je chudá ale pořád ho něčím přitahuje – rozsáhlejší povídka

 

Jan Čep

– jeden z největších básníků české prozy, jeho proza je hodně lyrická a připomíná básně,

hodně básnických slov a výrazů (textem je to proza, ale popisy a výrazy to připomíná

básně, studoval v praze na filozofické fakultě – emigroval do francie

– píše hodně povídky – jeho svět je zajímavý píše hodně realisticky, dost píše o venkově, ale realistickým pohledem – přesně tak jak venkov vypadá – že se tam objevuje spostu tragických příběhů – smrt hraje v jeho povídkách velkou roli – v jeho očích je velmi zajímavě zpracována – čtivý,

ZEMĚŽLUČ – různé povídky které napsal z venkova – povídky mají v sobě vždy nějaký smysl – např. Žena si s mužem koupí zdatnou kravičku – že když de s mužem tak přemýšlí o svém životě – že jí rodiče provdali za sedláka a ona si nemohla vybírat a že je jak ta kravička – vidí v té krávě že bude také dokonce života orat – bude zapřáhnuta a zkrocena

 • mladé dívce zemře matka a když umírá tak řekne že chce aby se setkali v posmrtném životě, a dcera chce celý život umřít, vdá se , má děti, ale chce se pořád jen dostat ke své matce – onemocní a využije tu situaci, aby umřela .. vleze si do postele její matky a umře...

 

Jakub Deml

-katolický kněz

-vystudoval kněžský seminář v Brně

-byl rozporuplný, během studia kritizoval představitele církve, byl to provokatér a rebel

-odmítal žít v celibátu

-vydával básnické sbírky, nesouhlasil s církví, odpůrce demokracie a hlásil se k antisemitismu, inklidoval k fašismu

-bylo mu zakázáno vydávat knihy a byl souzen

-spoluobčané ho obvinili z velezrady

-v roce 1948 byl osvobozen

 

Dílo:Zapomenuté světlo

filozofický román bez děje, plný myšlenek a rozjímání

-autobiografický - rozjímání nad svým životem

-snaží se opětovně nalézt cestu k bohu

nejtragičtější román co kdy kdo napsal

-pohled člověka, který stárne a hodně toho prožil

-byl kontroverzní, neměl přátelé ani ženu

 

Próza levicově orientovaných spisovatelů

 

-socialistický realismus – sice zachycuje skutečnost, ale ta skutečnost musí být vyjádřena pomocí politického názoru... stát na straně dělníků, spisovatelé pobízí k revoluci dělníků

 

Ivan Olbracht

 • komunista, příznivec levicové strany, vypravěč, zvláštní umělecký styl, novinář, aktivní v KSČ, znalec Podkarpatské rusy(mezi ukrajinou a slovenskem)-rád tam cestoval a nechal se tam inspirovat a psal příběhy v jejím prostředí

 • Anna proletářka: levicové dílo, příběh venkovského děvčete, přichází do prahy a dělá služku, zjišťuje jak jí její zaměstnanci vykořisťují,potkává dělníka,který jí ukazuje plán revoluce...ona s nimi jde do ulic a tím kniha končí .... Psáno jednoduše, epický příběh.

 • Romány:

-Žalář nejtemější – komisař, který oslepne. Pečuje o něj jeho manželka, která ho podvádí, nebo má alespoň tu představu. On jí terorizuje jeho představama. Vyvrcholí to tím, že ho žena opouští protože je paranoidní – žárlivý, sebestředný....

-Nikola Šuhaj loupežník(baladický román)– propojení o legendě zbojníka a skutečného příběhu. Příroda, venkované, tradice, Podkarpatská rus. Vzniká tím románová balada, psaná básnickým jazykem. Šuhaj je uprchlík z války a skrývá se před ní. Schovává se u staré báby a on chce aby si vzal její dvě ošklivé dcery. Ona mu nabízí lektvar že se mu vyhne každá kulka. On si je nechce vzít, vypije lektvar a opět utíká. Po té se stává vůdcem loupežníků, on se zamilovává. Je na něj vypsaná odměna, nakonec ho zradí jeho vlastní lidé kvůli vypsané odměně a ti ho zabijí sekyrou.

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.