17.,24.3.

27. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

 psychologické typologie

Vlastnosti osobnosti

·         je stálejší charakteristika osobnosti (vlastnosti osobnosti se mění ve velkém časovém odstupu- posilují se nebo zeslabují)

Profilující charakteristiky osobnosti – vrozené - temperament

– získané – postoje a charakter

TEMPERAMENT – vrozené vlastinosti – určuje rychlost a intenzitu našich reakcí

Labilita – reaguje velmi rychle a reakce jsou velmi silné

MELANCHOLIK

CHOLERIK

Introvert Extrovert

FLEGMATIKSANGVINIK

Stabilita- reaguje pomalu, reakce jsou stabilní

POSTOJ – ustálený způsob chování v podobných situacích

-        předsudky – říká se to – iracionální názor – postoj, který vychází z nerozumových pocitů, doměnek

 

temperament = typy osobnosti, jak člověk reaguje = dynamika reakce, prožívání

 

....0pt">sangvinik – vstřícný, optimistický, veselý, neustále překvapuje, touží být středem pozornosti, vrozený smysl pro dramatičnost, komunikativnost

nic nedotáhne do konce, málo vnímavý, egocentrik, neumí naslouchat, lehkomyslnost, slibotechna, přelétavost

 

cholerik – labilní extrovert, sám hledá, co by se dalo zlepšit, dobrý organizátoři, cílevědomost, milují boj a konkurenci, v krátkém čase podá velký výkon, obvykle má pravdu

 

má vždy pravdu, musí vždy zvítězit, neschopnost tolerovat slabosti, tendence k agresivitě, výbušnost

 

flegmatik - introvert

 

Vývojová psychologie

zabývá se vývojem psychiky

 

jak se vyvíjí konkrétní jedinec od narození do smrti, nebo vývoj psychiky u celého druhu – od pračlověka, vývoj psychiky u jednotlivých druhů – u prasat, lidí, opic

 

Ontogeneze lidské psychiky – vývoj psychiky jedince v průběhu jeho života(už před narozením)

 

poslední zážitek – vlastní smrt – co se ví...

 

vývoj psychiky probíhá ve skocích, není pravidelný, neprobíhá rovnoměrně

 

zlomové události = vývojové mezníky – hraniční události, které mění psychiku na další období a mezi tím jsou vývojová stádia – ty mezníky mezi těmi událostmi

 

probíhá to:

 

stadia:

 

psychiku nenarozeného dítěte ovlivníme už tělem matky – když se u matky projevuje neuroza, většinou se projeví u dítěte – prenatální období – období od početí do narození – narození je mezník

 

období kojence(novorozenec – do čtvrtého týdne života, to určují lékaři, tam většinou lékaři přijdou na nějaké vrozené vady, z hlediska psychiky tam žádná velká změna nenastane), kojenec od narození do jednoho roku, ne přímo o ročních narozeninách, ale když se naučí to, co se v tomto období naučí – chodit a mluvit

mluvení je důležité pro rozvoj myšlení – dítě vytváří pojmy, umí s pojmy manipulovat, vytvářet myšlenkové operace, může vytvařovat vztahy mezi pojmy, např. Děti, které jsou hluché od narození se nenaučí mluvit a učí se to později, jsou i mentálně zaostalé zpočátku, pak se teprve začne myšlení rozvíjet

 

období batolete – batolení je typ chůze, děti šlapou místo pata, špička, děti přenáší váhu celé nohy(chůzi zapomínají, jako plavání – umíme plavat, v dvou letech to zapomínáme – byl to pouze vrozený obranný reflex), od jednoho roku do tří let(ve dvou letech asi tak se učí dospělácké chůze)

dochází k procesu sebeuvědomění – vnímá se jen jako součást světa, když o sobě mluví, mluví o sobě ve třetí osobě(anička papala), když je mu tak asi dva a tři čtvrtě dochází k sebeuvědomění, projeví se to tím, že si člověk uvědomí, že má svou vlastní vůli a může jí prosazovat – období prvního vzdoru – dítě zásadně dělá, co má zakázané, odeznívá to...důležité období

....0pt"> 

období předškolního věku – čím je dítě menší, tím je období kratší

od tří do šesti, sedmi

mezníkem na konci je nástup do školy, důležitý – dostane systematické poznávání, do té doby se učí náhodně, co ho kde potká,

dítě se naučí ČÍST, tím rozvíjím myšlenkové operace a velmi se rozšíří příjem informací – můžu si je najít sám, rychle se rozvíjí inteligence, když sám začnu získávat poznatky

 

období kdy dítě nastoupilo do školy – mladší školní věk – do jedenácti, dvanácti – první stupeň

začnou fungovat pohlavní žlázy – holky mají prepubertální období už okolo devátého roku, puberta začíná kolem deseti, jedenácti, u kluků později

 

pubescence – starší školní věk – 12-15, probíhá pubertální růst – období kdy nejvýrazněji rosteme, u holek růst zpomaluje menstruace, začíná se uklidňovat hormonální hladina až v 15, holky jsou v pubertě klidnější, u kluků je to dramatičtější

 

 

postupně začínáme hormonálně fungovat jako dospělí lidé

 

adolescence – 15-20, 22 – mezníky se nedají úplně přesně vymezit, horní hranicí je vyspělost fyzická, psychická, pohlavní a psychická

 

sexuologická – velmi brzo, nejmladší matka na světě je šestiletá

 

fyzická – u holek v 17 až do 20, kluci až do 23

 

sociálně – jsem schopná se o sebe postarat

 

psychická – jsem schopen o sobě rozhodovat

 

 

je to podle toho kdy jdeme do práce, nebo do školy, u školy to trvá ještě dva nebo tři roky ještě potrvá

 

čím dřív se finančně zajistí, tím dřív se zajistí

 

 

22 – dospělost, stáří začíná v 60-65- mezník je období důchodu

 

dělí se na tři etapy – 20-30 – raná dospělost

-období kdy hledáme partnerský vztah, zakládáme rodinu, v tomhle období bysme si měli rozmyslet životní priority, profilujeme se, vytváříme si obraz toho, co chceme v životě mít

 

30-45,50 – střední dospělost – období kdy budujeme kariéru, máme rodinu, vychováváme děti

 

50 – pozdní dospělost, období kdy víceméně využíváme z toho, co jsme se naučili, dosáhli, to zhodnocujeme, hůř se učí nové věci, ale je množství zkušeností, kterých jsme schopni využít – období, kdy děti odchází z domova, pár – máma s tátou, kteří pozornost věnovali dětem  , jsou najednou na začátku -  partnerské krize, odešlo to důležité, co měli a zjistí, že už si nemají co říct, hledají nové společné zájmy

 

 

stáří – změní se život člověka – společenský status, jsme důchodce, změní se finanční stránka – životní úroveň klesá, zúží se okruh kontaktů, hodně lidem, kteří jsou upnutí na práci, když omezí sociální kontakty, nikoho nemají, většinou chlapi, pak jsou z nich mrzouti

-i ve stáří jsou dvě etapy – do 75

a po – začnou se výrazně projevovat znaky stárnutí – fyzicky i psychicky – knížky pro děti, jsou více unavení, ztrácí chuť poznávat nové věci

 

 

 

 

POČETÍ, ANTIKONCEPCE

 

prenatální období – je doba od početí po porod

 

trvá 9 měsíců nebo 10 – 270-280 dní – devět měsíců = kalendářní měsíc, 10 lunární = od úplňku do úplňku

 

doba těhotenství se počítá od posledního dne menstruace

první fáze těhotenství trvá asi tři týdny – splyne spermie s vajíčkem – určí se pohlaví, barva vlasů, očí dítěte – nese genetický kod

 

chlapec nebo dívka – zjistí se v pátém měsíci

 

může se zjistit nějaká choroba – závažné onemocnění, buď vrozené vady, nebo vady co vzniknou v prenatálním období, když jsou onemocnění závažné, matka se rozhoduje, jestli si dítě nechá

 

v určitých případech se může zjistit, jestli má dítě psychickou vadu – odběrem plodové vody, u matek kterým je víc než 35 let, zjišťuje se Dawnův syndrom

 

první týden – 64 buněk, jedna se vyvine v člověka, zbytek v placentu

 

do konce třetího týdne se začne vyvíjet nervová soustava

 

od třetího týdne je to teprv embryo

 

do třetího týdne nevíme že jsme těhotné, mohly bysme dítě ohrozit, placenta se teprve vytváří

 

má asi centimetr, centimetr a půl

 

další období od 28. dne – svaly

 

 

od devátého týdne – biologická aktivita, jsou slyšet srdeční ozvy, vytvoří se srdce

 

 

do dvanáctého týdne se tomu říká embryo

od dvanáctého týdne – fungují orgány a systémy – pohybuje se, na konci embryonálního období už má vyvinuté ruce a nohy, má velkou hlavu, velké oči, bez víček, dítě je vyživováno pupeční šňůrou, je to pro dítě nebezpečné, vše co jde matce jde i dítěti, je potřeba dávat si pozor na kouření, požívání alkoholu, nemít stres, dostatečnou výživu, vitaminů, vápníku, dostatek kvalitní stravy ---- důležité hlavně pro matku, když bude mít matka málo živin, nedoplatí na to dítě, ale matka

 

ne kouření, nikotin se váže na červené krvinky, které nosí kyslík a dítě místo kyslíku dostává nikotin

 

alkohol ne, je to nervový jed, když ho dostane do těla dítě, poškodí to jeho mozek a nervovou soustavu, která se v té době vyvíjí

-      prokazatelně má negativní vliv když vypije matka litr vína, nebo třetinku tvrdého denně, dítě se při malé dávce alkoholu nepoškodí

-      pozor bysme si měly dávat i na jiné látky, je nebezpečný acilpirin, může dojít k potratu, vše se musí konzultovat s lékařem

 

psychický stav matky - !!!!!!!!!!!! vyrovnanost, těšení se na miminko, psychická pohoda, přispívá k dobrému vývoji, buduje to dobré vztahy mezi matkou dítětem

proč to ovlivňuje psychický a fyzický stav dítěte? Stav ovlivní hormony, které se uvolní do krevního oběhu

 

 

co se může stát, když matka zažívá stres, nebo tak – dítě po narození má neurotické projevy (neuroza, bolest hlavy, žaludku, sračka, unavenost, špatný spánek, změna nálad, nechutenství) – u dítěte se projevuje to samé – řve, blije...

není to vyjímečné, stává se to často, projeví se to špatnou imunitou i

může vést až k potratu či předčasnému porodu

potrat je jen do konce třetího měsíce, pak se to jmenuje předčasný porod

 

co se odehraje v těhotenství – pozitivně ovlivní – důležitá role – muži – pro psychickou podporu

 

jak pěstovat pohodu? Od třetího měsíce dítě slyší, od konce.

                                     

                                      Reaguje na dotek

                                     

v šestém měsíci – čím je dítě větší, tím více se převaluje, můžeme našáhnout, kde dítě je

 

od konce sedmého měsíce je dítě schopné samostatného života

 

INTERUPCE

ukončení těhotenství

 

-       u nás do dvanáctého týdne

-       legislativní omezení – do 24. týdne, jen pokud je dítě postižené, nebo

pokud jde o život matky

-       pokud není matce 16 musí mít souhlas rodičů, pokud je starší než 16

musí se to oznámit rodičům, do 18, ale nemusí mít souhlas

-       od 18 si zodpovídá sama

-       pokud je zdravotní problém matky nebo dítěte, lze to celých 9 měsíců, musí to u doktora podepsat, pokud má matka po interupci problémy, musí hned kontaktovat lékaře, stojí kolem 3 tisíc

-       miniinterupce – do osmého týdne těhotenství – dělá se to vysátím plodového vejce, zbytek v děloze zůstane, odejde to při menstruace, nebo se to doplňuje keretáží, je to běžný zákrok, který se provádí i třeba při zánětu(ta se odvádí až do dvanáctého týdne) – zbytky se vyškrábou, může mít problémy otěhotnět – málokdy, matka má psychické problémy,

-       císařský řez – když je dítě větší

-       nebo se vyvolá umělý porod

 

 

 

po porodu může vzniknout postabortivní syndrom – soubor potíží po potratu, když je tělo připravené na těhotenství, jsou uvolněny hormony, když se těhotenství přeruší, ty hormony tam pořád jsou

-       deprese, návaly úzkosti, zlosti, noční můry, psychotické stavy, návaly zlosti(v 99% se vztah rozpadne i když se rozhodnou oba partneři), poruchy sociálního chování, strach z neplodnosti, nadměrná touha znovu otěhotnět, chtějí se vyhybat gyndě, těhotným ženám

tyto stavy můžou být součástí interupce, ale můžou být i součástí toho, když matce dítě umře

-       může to mít složitější projevy – poruchy příjmy potravy, jakékoliv závislosti, problémy ke vztahu k vlastním dětem, partnerovi, nechuť k sexuálnímu styku, nebo bolestivost u styku, která nemá fyziologický základ, bojí se psychicky situace interupce, podvědomě se snaží možnosti otěhotnění vyhnout, únikové reakce – útěk před pocitem viny, začne pít, zátěž interupce je hlavně psychická, fyzických problémů je minimum, nebezpečí je psychické, bude to ovlivňovat celý náš život

 

plodové vejce – miletr a půl

 

 

 

co udělat proti psychickým negativním vlivům – jediné, co je – mluvit o tom, najít si psychologa, je to lepší pro psychické přenesení přes to

psychický stav se může projevit třeba až za pět let, je tomu dobré předejít

 

-       rizikové skupiny – ženy v mladém věku, měly děti, podstoupily interupci v pozdním věku, okolní postoje ovlivňují ženu, negativně působí antiinterupční propagační materiály

 

v jiných státech je i zakázaná, v zemích kde je silná pozice katolické církve většinou, ČR je od padesátých let k interupci vstřícná, byla u nás povolena mezi prvními, pravidelně se znova objevují návrhy pro zákaz, hlavně od lidovců

 

nelegální interupce – vždy když se zakázaly interupce ročně zemře 70 tisíc žen, většina v Asii

 

každou minutu – 40 žen podstoupí a 200 jich na důsledky zemře

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.