Zákonodárná moc-Základní lidská práva a svobody

27. 03. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

 Zákonodárná moc

 • zástupcem je parlamentem

  funkce parlamentu:

 • legislativní – proces přijímání, projednávání a schvalování zákonů(zákony u nás navrhuje vláda, poslanci, senátoři, zastupitelstvo kraje – návrh putuje do posl. Sněmovny – musí být odsouhlasen nadpolovinu přítomných, když se jedná o ústavní zákon musí to být 3/5 ze všech – putují do senátu – platí stejné podmínky pro schválení

 • nakonec putuje k prezidentovi

 

-kontrolní(interpelace) – členové vlády jsou zváni do poslanecké sněmovny k vysvětlení některých problémů "na kobereček"

 

 

Výkonná moc

prezident, vláda, státní zastupitelstvo

 

prezident – věk 40 let(jako senát), volí se na 5 let a maximálně 2krát za sebou

 

-prezidentská imunita – absolutní, nemůže stíhán za nic, jediné za co může být stíhán je velezrada

-jen senát ho z toho může obžalovat, jen ústavní soud ho z toho může soudit, jediný co mu můžou vzít je možnost být znovu zvolen

 

Pravomoce:

 

sám a neptá se – milost, vyznamenání a řády, svolávat zasedání poslanecké sněmovny

 

s podpisem – podpis předsedsedy vlády – amnestie

 

 

Vláda – kolektivní orgán

členové vlády – ministři – 14 ministrů

1 předseda vlády

zdravotnictví, školství, vnitra, obrany, zahraničí, soci. Věcí, financí, zemědělství

-může přijímat usnesení, nemá právní závaznost(státní maturity), zveřejňovat

-může vydávat vládní nařízení – má závaznost, musí to schválit nadpoloviční většina – 8 – přítomni, nebo ne, jejich problém

-neslučitelnost funkcí – podezření z korupce, možnost ovlivňování, nesmějí podnikat

 • nemají žádnou imunitu

 

Soudní moc

občanské řízení, soudní řízení

 • slouží k ochraně práv a vynesení trestů, odsouzení

 • soudy – okresní – rozvody, nezaplacení faktury, běžné spory

  - obvodní – ve větších městech – stejné jako okresní

        -krajské soudy – obvykle se odvoláváme od toho co ustanovil soud obvodní, krajské soudy – v Praze

        - městské soudy – Brno, Olomouc, slouží jako krajské soudy k odvolání

 

         - vrchní soudy – je řešen u krajského a my se odvoláváme tady(minimálně)

         - nejvyšší soudy – tam se odvolávají takové ty hvězdy

 

          - ústavní soud – zvláštní postavení, posuzuje zákony a vyhlášky co jsou v souladu s ústavou

 

soudce musí mít VŠ, musí být trestně bezúhonný, musí mít justiční zkoušku

 

2 principy systémy – NEZÁVISLOST – nemá být ovlivnitelný – bez korupce a tak, NESTRANOST – nesmí se upřednostňovat jedna nebo druhá strana – čistě objektivní pohled

 

 

 

Základní lidská práva a svobody

 • upravuje je Listina základních práv a svobod

 • přijat jako 2. zákon po rozpadu federace

 

Prvotní práva

-právo na život(od narození)

-právo vyjádřit svůj názor(svoboda projevu)

-právo na zákaz cenzury

-právo na přemístění, pohyb(osobní svoboda)

-zákaz mučení, nelidských trestů, zákaz nucených prací

-právo na majetek

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.